Mobile & Drone based Data Collection for Industrial Asset Inspections

MapGage stelt inspectieteams in staat tot het digitaal inspecteren van assets, de observaties worden automatisch gelinkt aan drone afbeeldingen en technische tekeningen. Door gebruik te maken van digitale formulieren kunnen veiligheidsincidenten en asset status direct ter plekke worden gerapporteerd en terug worden gekoppeld naar kantoor.

Tot op de dag van vandaag vertrouwen bedrijven nog steeds op papiere inspecties van assets. Met MapGage verhoogt u de productiviteit en vermindert u de benodigde mankracht voor het verzamelen van uitgebreide gegevens van uw apparatuur, terwijl u bovendien de inspectie werkzaamheden op locatie met wel 80% verkort. Naast drone-gegevens helpt onze geografische field applicatie uw inspectieteams bij het op locatie vastleggen van notities met alle relevante details, zoals afbeeldingen, video, geluid, barcodes en handtekeningen. Met de FieldApp kunt u de locatie van een probleem precies identificeren aan de hand van handleidingen, afbeeldingen en bestaande technische tekeningen in uw app. Verkort de tijd die nodig is om uw documentatie en rapportage na de inspectie te verwerken. Deel gegevens van de inspecties met uw collega’s of subcontractors. Ontdek hoe geografische vastgelegde inspecties uw werkproces kan bevorderen.ollowed up on.

MapGage biedt een hele nieuwe manier van het onderhouden & inspecteren van je assets

VERVANG PAPIERE INSPECTIEFORMULIEREN MET ONZE MOBIELE DATAVERZAMEL TOOL:

Met de ingebouwde formulieren tool kunt u zelf lichtgewicht inspectietools bouwen, beheren en over meerdere mobiele telefoons en tablets distribueren. Voer site inspecties en machine audits op locatie uit, controleer inventarissen, allemaal zonder dat u gespecialiseerde hardware, software of training nodig hebt. Vervang al uw papieren formulieren en voeg krachtige geografische tools toe om uw site & inspectie records te verzamelen en te benutten. Verzamelde gegevens kunnen bekeken worden met interactieve tabellen en geprojecteerd worden op drone-kaarten en technische tekeningen. Wijzig uw project toezicht met MapGage!

ONEINDIG VEEL TOEPASSINGEN: SITE SURVEYS, INSPECTIES, FLEXIBELE WERKPROCESS EN MEER…

MapGage bevat een krachtige status- en planning tool, waardoor ze aanpasbaar zijn voor elke use-case en workflow. Verzamel problemen in het veld, plan, stuur teamleden naar een specifiek geval of specifieke locatie en ontvang realtime feedback via de mobiele software. Dit alles zorgt voor een gesloten proces van begin to eind.

PLAATS HET IN CONTEXT – OVERLAP UW SITE DATA MET SATELLIET KAARTEN, DRONE AFBEELDINGEN & TECHNISCHE TEKENINGEN:

Begrijp de context van uw verzamelde site en inspectiegegevens door deze te overlappen met satellietkaarten, drone afbeeldingen en gedetailleerde blauwdrukken. MapGage bevat een volwaardig kaartsysteem dat CAD, orthomosaic en hoogtekaarten kan weergeven. Vraag u niet meer af welke kraan op een booreiland een knik heeft in de hijskabel. De kaart wijst u de weg!

BRENG AL UW GEO-DATA BIJ ELKAAR IN HET GEOGRAFISCHE PORTAAL VAN MAPGAGE:

Visualiseer uw project en breng gegevens in kaart in een deelbaar, samenwerkend geografische portaal. Wijs kaarten en taken toe aan projecten en gebruikers met behulp van specifieke toegangsrechten om de verspreiding van uw gegevens te verfijnen. Zoek patronen, analyseer verschillen en gebruik deze inzichten om de juiste beslissingen te nemen. Verzend uw monteurs om problemen op te lossen en rapporteer terug. Beheer uw teams door teamleden toe te voegen en te verwijderen. Maak en print rapporten met behulp van de verzamelde locatiegegevens. Bewerk uw bestaande formulieren ter plekke en creëer indien nodig nieuwe digitale formulieren.

COMPATIBEL MET ELKE DRONE EN FOTOGRAMMETRIE SOFTWARE:

Gebruikt u organisatie drones of huurt u dronepiloten in voor het uitvoeren van surveys? MapGage is drone onafhankelijk en daarom compatibel met elk drone systeem. U hoeft alleen maar u drone afbeeldingen up te loaden en MapGage creëert de orthomosaic, hoogte of NDVI kaart. Oude kaartlagen worden bewaard zodat veranderingen kunnen worden waargenomen.

LINK & OVERLAP UW PROJECT GEGEVENS MET UW ANDERE DATA EN EXTERNE SOFTWARE:

MapGage is compatibel met een reeks aan andere bestandsformaten. AutoCad, vectorworks of andere CAD-software pakketten kunnen worden gebruikt voor het uploaden van uw technische tekeningen. Daarnaast kunt u ook bestandsformaten importeren van softwarepakketten zoals Pix4D & photoscan. MapGage ondersteunt PDF,Geotiff, KML en MBtiles, daarnaast kunnen data van GPS trackers, IoT sensoren of beacons worden gelinkt en verwerkt.

NON-CONFORMANCE REPORT INSPECTIONS:

Non-Conformance Reports (NCR) worden gebruikt voor het documenteren van verschillen tussen de gebouwde situatie en de ontworpen situatie. Met MapGage kunt u uw eigen NCR-formulieren digitaliseren en met de geolocalisatie tool de audits en observaties toewijzen aan locaties op de technische tekeningen. Zodra een NCR is gecreëerd kunnen de taken worden toegewezen aan specifieke monteurs, deze kunnen uitgevoerde taken digitaal beschrijven en fotograferen en uiteindelijk de status veranderen of de gehele NCR afmelden. MapGage helpt u bij het creëren en managen van uw NCR rapporten!

WEGENBEHEER:

Beheer wegen en knooppunten via satelliet en drone kaarten, MapGage kan gebruikt worden voor het detecteren van schade aan wegen, achterstallig groenonderhoud en toekomstige verbeteringen van wegen te plannen. Ingenieurs kunnen weg beschadigingen zoals kuilen, scheuren en aardverschuivingen identificeren en melden met behulp van onze web applicatie. Stuur monteurs om schade te inspecteren en laat ze ter plekke rapporteren met foto’s en video’s die vervolgens worden weergegeven op uw routekaart. De monteurs updaten de status en uploaden aantekeningen en afbeeldingen van het werk dat ze hebben afgerond. Wijs een score toe aan het verrichte werk en bewaar alle taken als een PDF. De gecreëerde documenten kunnen met iedereen worden gedeeld voor toekomstig gebruik. MapGage helpt u het wegonderhoud te vereenvoudigen door drone gegevens en veld observaties op eenvoudige maar effectieve manier te combineren.

VEILIGHEIDSAUDIT IN DE BOUW:

Gebruik de MapGage FieldApp om een Safety Audit-app te maken op basis van uw eigen bestaande formulieren. Deze applicatie bevat een checklist voor het melden van veiligheidsproblemen zoals het volgen van onveilige werkomstandigheden of verkeerd gebruik van apparatuur tot het documenteren van geobserveerde gevaren met fotodocumentatie. Dit biedt monteurs en locatiemanagers een eenvoudige maar effectieve manier om veiligheidsomstandigheden snel en nauwkeurig te rapporteren en deze in de juiste context te plaatsen. De MapGage FieldApp werkt ook zonder internetverbinding, u verzamelt simpel uw gegevens en synchroniseert wanneer u een signaal hebt zonder verlies van werk of productiviteit. MapGage FieldApps zijn ten alle tijden eenvoudig aanpasbaar zodat u altijd de velden kunt aanpassen om aan uw veranderende behoeften te voldoen.

INSPECTIE VAN BOUWAPPARATUUR:

Gebruik de MapGage FieldApp om gedetailleerde rapporten van bouwapparatuur vast te leggen voor inspectie, onderhoud en het volgen van bedrijfsmiddelen. Aan elk notitie kan een aangepaste status worden toegewezen om de staat van uw onderdelen te volgen. Daarnaast kan MapGage worden gebruikt voor het plannen en vastleggen van routine-onderhoudswerkzaamheden. Scan een barcode en wijzig de status om een inspectie aan te vragen. Met MapGage kunt u de locatie van bouwmachines definiëren op een drone of sitemap. Als het apparaat mobiel is, kunt u ook de locatie ervan op een kaart volgen door uw GPS-track gegevens te koppelen aan MapGage.

INSPECTIES VAN ELEKTRISCHE EN SANITAIRE VOORZIENINGEN:

Voer elektrische en sanitaire inspecties sneller en eenvoudiger uit met de volledig aanpasbare MapGage applicatie en combineer deze met de relevante technische tekeningen! Leg foto’s en video’s van uw bevindingen vast, maak gedetailleerde notities en metingen, documenteer problemen die u tegenkomt en maak eenvoudig unieke aantekeningen en koppel deze aan een exacte locaties op de relevante tekeningen van een gebouw. De MapGage applicatie werkt zowel online als offline, Daarnaast is MapGage flexibel waardoor inspectieformulieren gemakkelijk kunnen worden aangepast en uitgebreid. U kunt uw inspectiegegevens ook als pdf exporteren om deze rechtstreeks naar de projecteigenaar of uw kantoor op locatie te e-mailen. Vervang uw papieren formulieren en bespaar vandaag nog tijd en geld.

DRONE OPERATORS:

Vergroot u waarde door extra diensten aan te bieden bovenop de drone service die u levert. Ons systeem zorgt ervoor dat uw klanten altijd toegang hebben tot hun gegevens en bereid het uit tot een volwaardig management systeem.

SCREENSHOTS VAN DE APPLICATIE

some MAPGAGE users